Vi henviser i øvrigt til vores Privatlivspolitik, hvis man ønsker indblik i sine rettigheder mm.

 Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, med øjeblikkelig virkning at opdatere og ændre vores politikker, betingelser og vilkår.

Vi vil ikke direkte oplyse kunder, besøgende og brugere af hjemmesiden om dette – og derfor anbefales det med jævne mellemrum at læse disse handelsbetingelser igennem for eventuelle ændringer.

Disse er gældende for alle aktiviteter og hjemmesider ejet og drevet af Mercurius Marketing ApS.

Hvad mener vi med forretningsbetingelser?

 

 • Forretningsbetingelserne omfatter alle produkter og ydelser leveret af Mercurius Marketing ApS. Arrangering af webhotel med tilhørende webmail, udvikling af hjemmesider, adgang til CMS & diverse markedsføringsaktiviteter online såvel som offline.
 • Vi står for overflytning af dit domæne til webhotel, samt betalingen herfor, så længe man er kunde hos Mercurius Marketing ApS. Ved framelding af medlemskab hos Mercurius Marketing ApS, overtager man selv den fulde adgang og administration af/ til webhotel, website, elementer mm. samt betaling herfor - omhandler abonnementsløsninger.

 

Produkter

 

Som nævnt ovenfor leverer Mercurius Marketing ApS adgang til webhotel med tilhørende webmail til virksomheder ifm. abonnementsoptegnelse hos os i Mercurius Marketing ApS. Vi sørger for (med undtagelse af ”Vulcan-pakken”) at implementere en af os designet hjemmeside eller webshop (template-baseret opbygning), inkl. 2 gange rettelser til sitet, i udviklingsperioden. Vi arrangerer adgang til CMS. Vi levere support, og vi udfører diverse markedsføringsaktiviteter – samtlige produkter og ydelser leveres kun ved udtrykkelig forudgående aftale med kunden, samt i det aftalte tidsrum. Som udgangspunkt vil priser listet på vores hjemmeside, samt i eventuel markedsføring være nævnt uden moms, og i DKK. I tilfælde vil vi åbne op for at privatkunder ligeså kan købe vores produkter og/ eller ydelser – dette er forudsat en underskrift ved optegning via NemID, og i disse tilfælde vil vi via tilbud og på skrift opgive priser inkl. moms, da brugeren befinder sig i privatregi - dette eksempel er det eneste tidspunkt vi opgiver priser inkl. moms, og det vil ikke fremgå af vores website. Vi tilbyder vores kunder mulighed for at kunne tilmelde sig vores ydelser med fast abonnementsbetaling, eller via engangsbetaling for vores services (f.eks. design af hjemmeside, webshop, nyhedsbrev eller lignende). Vores prædefinerede webshopløsninger (kaldes pakkenavn og/ eller "Webshop, engangsbetaling" ved tilbud og fakturering) indeholder op til 10 produkter, hvor vi tilbyder at tilføje yderligere mod et fastsat beløb pr. produkt, eller – hvis webshoppen har over 50 produkter – få skræddersyet en løsning til kunden ud fra den samlede pakke.

*Ubegrænset trafik medfølger ikke i vores produkter. Hvis f.eks. en kunde leverer en ydelse/ tjeneste hvorfra musik eller billeder kan downloades, vil Mercurius Marketing ApS forbeholde sig rettigheden til at kunne opsige kunden. Ligeledes forbeholder vi os rettigheden til at afslutte et samarbejde eller ydelse, hvis omfanget heraf viser sig væsentligt større end hvad der forud for samarbejdet er estimeret – skulle dette finde sted, har Mercurius Marketing ApS ikke i sinde at fakturere for forudgående arbejde. Mercurius Marketing ApS vil i alle tilfælde, forud for opsigelse af samarbejde, kontakte kunden.

 

Oprettelse af aftale/ ydelse hos Mercurius Marketing ApS 

Ved optegning til vores ydelser, forpligter kunden sig automatisk til at oplyse korrekt navn, telefonnummer, adresse, emailadresse samt virksomhedens CVR nr.

Er kunden en privatperson, forpliger kunden sig automatisk til at oplyse korrekt navn, telefonnummer, adresse, emailadresse samt fødselsdato (og i nogle tilfælde CPR-nummer til kreditvurdering).


Opsigelse

 

Hvis Mercurius Marketing ApS ønsker at afslutte et samarbejde med en kunde, enten komplet eller for specifikke ydelser, kan dette altid gøres med en måneds varsel. Kunden har de fulde rettigheder til hjemmesiden, og overtager den fulde adgang til webhotel samt CMS – kunden skal fra dette punkt på egen hånd sørge for opdatering af side, dertilhørende elementer samt betaling herfor.

Ønsker kunden at opsige eller nedgraderer sit abonnement hos Mercurius Marketing ApS, kan dette altid gøres med tre måneders varsel. I forbindelse med opsigelse af abonnement under disse omstændigheder vil kunden ligeså have de fulde rettigheder til hjemmesiden, og overtager den fulde adgang til webhotel samt CMS – kunden skal fra dette punkt på egen hånd sørge for opdatering af hjemmesiden, dertilhørende elementer samt alle betalinger forbundet hermed.

Disse regler er gældende for både erhvervs- og privatregi.

 

Annullering

 

Som udgangspunkt er alle aftaler/ tilbud bindende ud fra de enkelte aftaler/ tilbuds omstændigheder – f.eks. er der ingen bindingsperiode på nogen af vores ydelser/ produkter som standard, men det kan forekomme ved indgåelse af et særaftalt længere varigt samarbejde. Dette betyder også at såfremt det i tilbuddet beskrevne produkt leveres, er der ingen fortrydelsesret ved indgåelse af aftale, og køber forpligter sig derved også økonomisk ved accept af aftale/ tilbud.

Grafisk Arbejde

Laves det grafiske arbejde i sammenhæng med design af website/ -shop, vil dette fremgå på det samlede tilbud. Er du dog derimod abonnementskunde, vil dette løbende blive tilskrevet den kommende måneds faktura.
- der er også mulighed for at kontakte os selvom man ikke i forvejen er kunde, hvorefter der vil blive fremsendt et tilbud til accept udelukkende omhandlende det grafiske arbejde.

Der vil være 2x rettelser inklusiv ifm. grafisk arbejde – skal der f.eks. designes visitkort, retter vi altså til 2 gange ud fra kundens beskrivelser.

Der fremsendes ét endeligt eksemplar af det grafiske arbejde – dvs. at såfremt der skal rettes, fremsender vi ikke alle de i alt 3 forskellige udkast.

Ved design af logo fremsendes dette i en pakke indholdene 2 størrelser .png, .ai og .pdf logo-filer.

 

 Ansvar/ Forpligtelser

 

Mercurius Marketing ApS fraskriver sig i alle omstændigheder ethvert ansvar for tab og forstyrrelser ifm. driftsforstyrrelser på Mercurius Marketing ApS’ servere, eller eventuelt andet udstyr. Ligeledes fraskriver Mercurius Marketing sig i alle omstændigheder ethvert ansvar for driftsforstyrrelser og nedbrud hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Ifm. kundens egne mailservere fraskriver Mercurius Marketing sig til enhver tid alt ansvar.

 • Mercurius Marketing ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab ifm. forsinkelser.
 • Mercurius Marketing ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab ifm. force majeure.
 • Mercurius Marketing ApS har til enhver tid ansvar til af følge dansk rets regler om produktansvar, dog således at Mercurius Marketing ApS ikke står til ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, andet indirekte tab, skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Ligeledes er Mercurius Marketing ApS ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse, ej heller data som befinder sig i kundens webhotel.

 

Betaling

 

 • Faktura fremsendes til betaling netto kontant. Når betaling er os i hænde, publicere vi sitet/ sender filer til kunden. Der vil i tilfælde kunne laves andre aftaler, her gælder betalingsfrister mm. som beskrevet ud fra det enkelte tilbud.
  - såfremt at der går mere end 2 hverdage fra vores sidste kontakt til kunden uden at modtage materiale/ rettelser e.l. til sitet, forbeholder vi os retten til at tage en backup af sitet og fremsende en faktura, ligeså til betaling netto kontant. Når vi har materiale/ rettelser & betaling i hænde, aftales tidspunkt for levering af sitet.
  - såfremt at der går mere end 30 dage fra vores sidste efterspørgsel af materialer/ rettelser, til vi modtager disse - anser vi opgaven som fuldført, og vil fakturere på ny ved eventuel genoptagelse af projektet.
 • Når betaling er Mercurius Marketing i hænde, overdrages adgang til webhotel, CMS-system & filer (f.eks. ved design af logo eller ved kodning til et system).
 • Ved visse projekter kan en procentdel af det samlede beløb opkræves up-front, dette aftales særskilt samt vil fremgå af fremsendte tilbud.
 • Services som f.eks. markedsføringsaktiviteter, grafisk arbejde, rettelser af eksisterende site mm. faktureres pr. timebasis.
 • Hastesager/ -opgaver, arbejde efter lukketid og arbejde på helligdage eller weekender faktureres pr. timebasis med dobbelt-takst af vores normale timepris.
 • Ved køb af abonnement til webshop-design opkræves det første kvartals regninger samlet ved opstart af projektet, for at sikre udgifter ved samarbejde – herefter vil betaling forgå ved forudbetalt abonnement med månedlig betaling.
 • Betaling af abonnement skal forfalde senest 10 dage fra faktureringsdato. 
 • Ved forsinket betaling, betales renter i henhold til renteloven, fra forfaldsdato. Ved rykkerskrivelse påskrives der 100 DKK pr. rykkerskrivelse samt kompensationsgebyr på kr. 310 ved B2B aftaler – der sendes to rykkerskrivelser med minimum ti dages mellemrum. Forudsat at betaling stadig ikke forfalder, overdrages sagen til ekstern part med henblik på inddrivelse gennem inkasso.
 • Ved forsinket betaling vil alle eventuelle rabatter i tilbuddet frafalde, og vil blive efterfaktureret særskilt. 
 • Ved forsinket betaling forbeholder Mercurius Marketing ApS sig retten til at afslutte alle services tilknyttet løsningen/ aftalen.
 • I tilfælde af at Mercurius Marketing opsiger et samarbejde efter at kunden har betalt, får kunden det skyldige beløb returneret.
Mercurius-marketing-aps-logo

KONTAKT OS

FØLG OS